ODWIEDZINY

Informujemy, że odwiedziny u Mieszkańców nadal odbywają się w wyznaczonym miejscu czyli pokojach gościnnych. W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją domu  oraz wyrażeniu zgody współmieszkańców, dopuszczane są odwiedziny w pokoju Mieszkańca. Rodziny i znajomych naszych Mieszkańców prosimy, aby na spotkania umawiali się wcześniej telefonicznie.

Zainteresownych prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego pod numerami telefonów:

52 559 23 53 wew.2;  660 533 251; 572 087 612.

Dziękujemy

/-/ Katarzyna Bronikowska

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej


 


Misją Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu.     W DPS stworzony jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników, do zadań których m.in. należy opracowywanie oraz wspólna z  Mieszkańcem realizacja indywidualnych planów wsparcia. Organizacja i zasady działania DPS uwzględniaą stopień fizycznej i psychicznej sprawności Mieszkańców.
W naszym Domu działa wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami DPS, w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb Mieszkańców oraz pogłębiania więzi społecznych w placówce.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×