Misją Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu.     W DPS stworzony jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników, do zadań których m.in. należy opracowywanie oraz wspólna z  Mieszkańcem realizacja indywidualnych planów wsparcia. Organizacja i zasady działania DPS uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności Mieszkańców.
W naszym Domu działa wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami DPS, w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb Mieszkańców oraz pogłębiania więzi społecznych w placówce.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×