ODWIEDZINY

Informujemy, ??e odwiedziny u Mieszka??ców nadal odbywaj? si? w wyznaczonym miejscu czyli pokojach go??cinnych. W szczególnych przypadkach po wcze??niejszym uzgodnieniu z dyrekcj? domu  oraz wyra??eniu zgody wspó??mieszka??ców, dopuszczane s? odwiedziny w pokoju Mieszka??ca. Rodziny i znajomych naszych Mieszka??ców prosimy, aby na spotkania umawiali si? wcze??niej telefonicznie.

Zainteresownych prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem dzia??u terapeutyczno-opieku??czego pod numerami telefonów:

52 559 23 53 wew.2;  660 533 251; 572 087 612.

Dzi?kujemy

/-/ Katarzyna Bronikowska

 

Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej


 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×