ADMINISTRACJA

 • dyrektor
 • g??ówny ksi?gowy
 • inspektor kadrowo-administracyjny
 • inspektor ochrony danych osobowych

DZIA? TERAPEUTYCZNO-OPIEKU??CZY

 • pracownik socjalny
 • kierownik dzia??u terapeutyczno-opieku??czego
 • kapelan
 • instruktor terapii zaj?ciowej
 • rehabilitant
 • starsi opiekunowie
 • opiekunowie
 • m??odsi opiekunowie
 • pokojowe
 • dietetyk

DZIA? GOSPODARCZY

 • kierownik gospodarczy
 • szefowa kuchni
 • kucharki
 • rzemie??lnik- kierowca

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×